0216 232 20 19 0542 535 01 58 | Yardım | İletişim | S.s.s

2019 YILI TRAFİK CEZALARI

By: piasis

DURMA DURAKLAMA VE PARK ETME CEZALARI

Ceza Maddesi 59:Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya parketmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmenin cezası;

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-a:Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-b:Taşıt yolu üzerinde sol şeritte(raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-c:Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-g:Taşıt yolu üzerinde duraklayan ve yapark edilen araçların yanında duraklamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 60/1-h:Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına,yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında;yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-a:Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek, Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-b:Taşıt yolu üzerinde parketmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde parketmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-c:Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-d:Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi  61/1-e:Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-f:Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-g:Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde parketmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-h:Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş veya çıkışının yapıldığının belirlendiği işaret levhasından onbeş metremesafe içinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi  61/1-ı:Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında parketme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-j:Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve Yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beşmetrelik mesafe içinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-k:Taşıt yolu üzerinde park için yerayrılmamış veya trafikişaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde parketmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

 SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-l:Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-m:Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, Yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi  61/1-n:Yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 61/1-o:Taşıt yolu üzerinde engellilerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek,Yasaklara aykırı park edilen araçlar, trafik zabıtasınca kaldırılabilir,masraflar ödenmeden araç teslim edilmez.

SÜRÜCÜYE:216,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 62:Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafikişaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme,boşaltma,indirme,bindirme,arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon,otobüs ve bunların katarlarını,lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

İlgili yayın

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1