0216 232 20 19 0542 535 01 58 | Yardım | İletişim | S.s.s

ALKOLLÜ, UYUŞTURUCU/UYARICI MADDE ALARAK ARAÇ KULLANIMI İLE İLGİLİ CEZALAR

By: piasis

Ceza Maddesi:48/5:Hususi otomobili 0,50 promilin üzerinde alkollü olarak kullanmak,

Hususi otomobil dışında kalan diğer araçları 0,20 promil üzerinde alkollü olarak kullanmak

SÜRÜCÜYE:1. defada 1.002,00 TL. Para Cezası,Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri 6 ay süreyle geri alınır,

 2. defada 1.256,00 TL.Para Cezası,Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınır,

 3 ve 3’ten fazlasında 2.018,00 TL.Para Cezası,Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri her seferinde 5’şer yıl süreyle geri alınır.

 20 Ceza Puanı

ÖNEMLİ:Bu maddeye göre belgeleri 2 yıl süreyle geri alınan sürücüler sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine;                 5 yıl süreyle geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar. Sürücülerin belgelerinin geri alma süresi sonunda iade edilebilmesi için yukarıda belirtilen şartların sağlanması ve Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48’inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsiledilmiş olması zorunludur.

1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilenler veya yasal sınırların üzerinde alkollü olarak trafik kazasına sebebiyet veren sürücüler hakkında ayrıca;TCK’nın 179’uncu maddesinden de (Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma suçu; alkollü araç kullanma veya başkalarının hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından bir tehlikeye neden olacak şekilde trafikte araç sürülmesiyle veya trafik kazasına neden olunması) işlem yapılacaktır.

Ceza Maddesi:48/8:Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullanmak,

SÜRÜCÜYE:5.167,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı,5 Yıl süre ile geri alınır.

Sürücü belgeleri; sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi, ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden(48’inci madde ve diğer bütün maddeler)verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş ve geri alma süresinin tamamlanmış olması halinde iade edilir.

Ceza Maddesi:48/9:Yaralanmalı veya ölümlü yada kollukça müdahil olunan maddi hasarlı trafik kazasına karış mahalide dahil olmak üzere uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı yada alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla,kollukça teknik cihazlar kullanılmasını kabul etmemek,

SÜRÜCÜYE:2.869,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı,2 Yıl süre ile geri alınır.

Trafik görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ölçümü yapılmasına müsade etmeyen, ancak uyuşturucu yada uyarıcı madde kulandığı konusunda makul şüphe duyulan sürücüler, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun adli kolluğa ilişikin hükümleri gereğince mahalli zabıtaya teslim edilecektir. Mahalli zabıta tarafından yürütülen soruşturma takip edilecek ve sonuca göre Karayolları Trafik Kanunu’nun 48/8 maddesine göre işlem yapılacaktır.Ayrıca Karayolları Trafik Kanununa istinaden (48’inci madde ve diğer bütün maddeler) verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması halinde sürücü belgesi geri alma süresi sonunda iade edilir.

İlgili yayın

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1