0216 232 20 19 0542 535 01 58 | Yardım | İletişim | S.s.s

Araç Değer Kaybı

Şartları Nelerdir?

Araç değer kaybı’nın talep edilebilmesi için birtakım şartlar mevcuttur.
Bu şartlar
Kaza tarihinde aracınızın kilometresinin 160.000 ‘ i geçmemesi ,
Değer kaybına konu trafik kazasında % 100 kusurlu olmamak ,
Kaza tarihinden itibaren 2 yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olması ,
Değer kaybı talebinde bulunduğunuz aracınızın kaza öncesi pert kaydının bulunmaması .

Araç Değer Kaybı Talebi İçin Gerekli Belgeler

Araç sahibinin ruhsat ve ehliyet fotokopisi
Kaza tespit tutanağı
Araç onarımını gerçekleştiren servis raporu ve servis faturası
Sigorta poliçesi
Değer kaybı talebinde bulunan kişide mevcut ise ; kazaya ait fotoğraflar , aracın onarımı esnasında çekilen fotoğraflar , ekspertiz raporu ( Bu maddedeki belgeler mevcut değilse, Değer kaybı talebinde bulunan kişi adına tarafımızca hiçbir ücret istenmeksizin bu belgeler temin edilmektedir ) .
Hiçbir ücret ödemeden değer kayıplarınız tarafımızca tahsil edilmektedir.

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1