0216 232 20 19 0542 535 01 58 | Yardım | İletişim | S.s.s

DASK Nedir? Nasıl Yaptırılır?

DASK olarak da bilinen Zorunlu Deprem Sigortası, Türkiye’nin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan ve binlerce vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan 1999 Gölcük depremi sonrası gündeme gelen bir sigorta türüdür. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun kısaltması olan DASK, kişi ve kurumlara ait tapuları kapsayan bir sigorta olup deprem riskine ve deprem sonrası hasarlara karşı taşınmazları koruma altına almayı amaçlar.
DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) deprem riski ve deprem sonrası hasarlara karşı 150.000 TL’lik bir teminat sunmakta olup yasal olarak yaptırılması zorunlu bir sigortadır ve tapu sahibi olan kişi ve kurumların bu sigortayı yaptırmamasının cezai yaptırımları vardır.

DASK Neden Zorunludur?

Sevdiklerimiz ile birlikte mutlu, huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamımızı devam ettirdiğimiz evlerimizin, özellikle deprem gibi yıkıcı ve büyük hasarlı bir felaket sonrasında uğrayabileceği zararları karşılayabilmek için DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) yaptırmak devlet tarafından yasal bir zorunluluk haline getirilmiştir.
Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) Doğaş Afet Sigortaları Kurumu’nun verdiği güvence ile deprem sonrasında oluşma ihtimali olan patlama, heyelan veya yangın gibi zararların da tazmin edilmesini sağlayan zorunlu bir sigorta olup özellikle Türkiye gibi sık depremlerin meydana geldiği ve fay hatları üzerinde bulunan bir ülkede yaşayanlar için mutlaka yaptırılması gereken bir sigortadır.
Depreme karşı sigorta yaptırsak da depremin yıkıcı etkilerinden korunmak sadece bununla sınırlı değildir. DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) deprem sonrası yaraları sarmak için oluşturulmuş bir sigorta poliçesidir. Can güvenliğimizi ancak sağlam yapılar inşa ederek ve depreme karşı tüm önlemlerimizi alarak koruyabiliriz. Bu nedenle tüm yapılarımızın yönetmeliklere uygun olarak yapılması ve denetlenmesi herkesi için hayati önem taşımaktadır.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nasıl Yaptırılır?

Zorunlu Deprem Sigortasını yaptırmak isteyen tapu sahibi kişi ya da kurum temsilcisinin bir bankaya ya da sigorta şirketine başvuruda bulunması ve bilgilerini doğru ve eksiksiz bir biçimde vermesi gerekmektedir. Verilen adres bilgilerinin sistem üzerinden teyit edilmesinin ardından DASK sigortası işlemleri başlatılabilir.
1 Mart’tan itibaren yaptığı tüm Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi işlemleri için adres kodlarını kullanmaya başlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), tapu sahibi olan kişilerin ya da kurumlarının temsilcilerinin Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) üzerinden adres kodlarını almasını istemektedir. Ayrıca söz konusu bu adres kodlarına nüfus müdürlüklerinden, ilçe belediyelerinden ya da mahalle/köy muhtarlıklarından da ulaşılabilmektedir. Adres kodlarına ulaşılabilecek bir diğer yer ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesindeki adres sorgulama hizmetidir.
Bu hizmet sayesinde Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm adresler standart bir hal kazanmış ve böylelikle tüm kurum ve kuruluşlar arasındaki adres problemleri yapılan koordineli ve entegre çalışmayla çözülmüştür. Ayrıca bu sistem, kurumların taşınmazların sigortalı ya da sigortasız olduğunu kolay bir şekilde görmesini, adres değişikliğinden ya da yanlış beyanlardan kaynaklanan hataların fark edilmesini ve taşınmazların daha kolay takip edilebilmesini sağlamaktadır.
Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) sayesinde, DASK sigortası indirimleri de otomatik olarak uygulanabilir ve sigorta kapsamı dışında kalan binaların tespiti de kolayca yapılabilir hale gelmiştir. Bir deprem sonrasında hasar gören taşınmazın yerinin tespiti de bu sistem üzerinden oldukça hızlı bir şekilde yapılabileceği için, hasar ve yardım yönetimi de daha etkin ve verimli hale gelecektir.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nasıl Hesaplanır?

Zorunlu Deprem Sigortası olarak da bilinen DASK’ı hesaplamak için özel bir formül kullanılmaktadır. Bu formül:
Binanın bulunduğu bölge x Binanın Yapısal Özellikleri İçin Belirlenen Değer x Binanın Alanı
olarak kabaca söylense de sigorta kapsamına alınacak binanın kalitesi, yapısı (karkas, kagir, yığma, beton, çelik ve karkas gibi) ve binanın yaşı da bu formüle etki eden değişkenler arasındadır. DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) için en doğru hesabı, sigortayı yaptırmak için başvuracağınız sigorta şirketi ya da banka hesaplayarak size söyleyebilir.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Fiyatları

Sigorta poliçelerinde belirtilen DASK fiyatları sabittir. Ancak taşınmazın yapısı, bulunduğu konumu, taşınmazın yaşı, taşınmasız yapı malzemeleri, alanı vs. gibi birçok değişmez DASK fiyatını etkileyebilir. Sizin yaptırmanız gereken DASK sigortasının fiyatı ile ilgili en doğru bilgiyi sigorta şirketlerinden ve bankalardan alabilirsiniz.

Bizi Arayın

(0216) 232 20 32
(0501) 280 05 97

Email Adresi

info@piasis.com

ik@piasis.com

Lokasyon

Velibaba Mahallesi. Ankara Cad. Mukadder Sokak No:6 Berke Plaza 34896 Pendik/İstanbul

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1