0216 232 20 19 0542 535 01 58 | Yardım | İletişim | S.s.s

HASARSIZLIK İNDİRİMİ ile ilgili bilmeniz gerekenler

By: piasis

Sigortalıların gerek poliçe yenileme döneminde gerekse hasar anında en çok üzerinde durduğu konulardan birisi kasko poliçelerindeki hasarsızlık indirimidir. Hasarsızlık indirimi, kasko poliçe primini % 60’a varan oranlarda azaltan önemli bir indirimdir.

Kasko poliçenizi alırken, hasarsızlık indirimini etkileyen halleri gözönünde bulundurmalısınız. Çünkü, bu indirimi etkileyen haller sigorta şirketlerine göre çok farklılık gösterir ve bir sonraki yıl poliçe yenilemesinde yüksek oranlarda prim farklılıklarına sebep olur. Bu yüzden hasarsızlığı bozmayan halleri bilmek sigorta alımında önemlidir.

En çok karşılaşılan hasarlara göre, hasarsızlığı bozmayan haller genel olarak aşağıdaki gibidir:

%100 rücu durumu: 

Tüm sigorta şirketleri için geçerli ve hasarsızlığı bozmayan tek durum % 100 rüculu hasarlardır. %100 rüculu hasarlar, sigortalı aracın karıştığı kazada hiç kusurunun olmadığı, yani karşı tarafın 8/8 kusurlu olduğu hasarlardır. Bu tür hasarlarda, sigortalı sigorta şirketinden hem hasar tazminatını alır, hem de poliçesindeki hasarsızlık indirim hakkı devam eder. Ancak sigortalının, kusursuz olduğunu zabıt veya tutanak gibi resmi bir evrakla belgelemesi gereklidir.

Radyo teyp çalınması ve cam kırılması hasarları: 

Bazı sigorta şirketleri poliçe vadesi içinde gerçekleşen radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarlarını yılda bir kereye mahsus olmak üzere, hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Bu durumda, sigortalının poliçedeki hasarsızlık indirim oranı daha yüksek olur. Bazı şirketlerde ise, böyle bir uygulama olmayıp, radyo-teyp çalınması ve cam kırılması hasarları nedeniyle hasarsızlık durumu bozulur ve poliçe yenileme döneminde sigortalının hasarsızlık indirimi azalabilir veya ortadan kalkabilir.

Dış ve iç yüzeylerdeki küçük hasarlar: 

Bazı sigorta şirketleri aracın dış ve iç yüzeylerinde meydana gelen sıyrık, çizik ve yama gibi hasarları hasarsızlık indirimini koruyarak karşılar. Ancak bu uygulama, yaygın olmayıp sadece bazı şirketlerde geçerlidir

ARACINIZDA BİRDEN FAZLA HASAR OLURSA

Kasko hasarlarında sıkça karşılaşılan ve genelde sigortalıların büyük sorunlar yaşamalarına neden olan durumlardan birisi de birden fazla hasarı olan araçlarla ilgili yapılan tazminat talepleridir. Aracıyla çeşitli tarihlerde küçük de olsa kaza yapmış ancak sigorta şirketine hasar ihbarında bulunmamış sigortalılar, bu hasarları toplu olarak tazmin etmek istediklerinde, olumsuz sonuçlarla karşılaşabilmektedirler.

Hasar meydana geldikten sonra hasarın ihbar edilmesinde belli bir süre vardır. Kasko Poliçesi Genel Şartlarında bu süre açıkça belirtilmiştir. Genel Şartların B1. 1 Maddesi’ne göre ”Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç 5 işgünü içinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi” şarttır. Bu sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar, ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirilmeye alınmamakta ve hasar ödemeleri reddedilmektedir.

Hasar ihbar süresine dikkat edilmesi çok önemlidir. Aracın farklı yerlerinde farklı tarihlerde meydana gelen birden fazla hasar aynı anda onarıma alındığında, hasar tutarı iki hatta üç katına çıkabilmektedir. çünkü ilk hasar olduğunda talepte bulunulmuş olursa, aracın tamirine ilişkin parça veya işçilik tazminat tutarı son hasardan sonra çıkacak tutardan daha az olacaktır. Bu durum sigorta şirketlerine haksız yere bir maliyet yüklediğinden toplu olarak talep edilen hasarlar reddedilmekte ve ihbar süresinde bildirilmişse, sadece son hasar ödenmektedir.

Bu nedenle herhangi bir hasarın hasar ihbar süresi içinde sigorta şirketine bildirilmesi çok önemlidir. Zamanında hasar ihbarında bulunmayan ve toplu olarak ihbarda bulunarak tazminat talep eden sigortalılar sigorta şirketleri tarafından haksız olarak değerlendirildiği için hasar tazminatlarını alamazlar. Siz de bu tür olumsuzluklarla karşılaşmamak için 5 işgünü içinde sigorta şirketinize hasar ihbarında bulunmaya özen göstermelisiniz.

ARACINIZ ARIZALANIRSA 

Zamana bağlı olarak otomobilinizin mekanik veya elektronik aksamında çeşitli yıpranmalar oluşabilir ve otomobilinizi o haliyle kullanmanız durumunda hiç de istemediğiniz arızalar ve hatta kazalar meydana gelebilir. Bu arızaların parasal tutarı çok az olabildiği gibi çok fazla da olabilir. Birçok sigortalı bu tür arızalar nedeniyle ortaya çıkan zararların da kasko poliçesi kapsamı içinde olduğu şeklinde yanlış bir düşünce içindedir.

Ancak Kasko Sigortası Genel Şartları’na göre “yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma veya bakımsızlık nedenleri ile meydana gelen zararlar” kasko poliçesi kapsamı dışında kalır. Ayrıca, sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça otomobilin mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arıza ve kırılmalar da kasko poliçesi kapsamı dışında kalır. çünkü, kasko sigortası gerçekleşmesi kesin olmayan, ani ve beklenmedik risklerin meydana gelme olasılığına karşı yapılır. Ama, normal koşullar altında belirli bir süre sonra otomobilinizin mekanik aksamında ya da elektrik ve elektronik donanımında bazı arızaların meydana gelmesi kaçınılmaz bir durumdur. Bu nedenle, bu tür arızaların kasko poliçesinden karşılanması mümkün değildir. Azalan motor yağının değiştirilmemesi ve motorun yanması, suyu bitmiş bir radyatörün hararet yaparak araca zarar vermesi, zaman içerisinde aracın kaportasında meydana gelmiş çürüme veya paslanmalar, normal yol şartlarında zaman içinde patlayan bir amortisör yukarıda belirttiğimiz gibi kasko sigortası teminatına girmeyen hasarlardır. Bu nedenle, kasko poliçenizden en iyi şekilde yararlanmak ve gerçekleşen zararlar nedeniyle zor durumda kalmamak için otomobilinizin bakımlarını düzenli olarak yaptırmaya çok dikkat etmelisiniz

İlgili yayın

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1