0216 232 20 19 0542 535 01 58 | Yardım | İletişim | S.s.s

HIZ SINIRININ AŞILMASI HALİNDE UYGULANACAK CEZALAR

By: piasis

Ceza Maddesi 51/2-a :Yukarıdaki tabloda belirlenen hız sınırlarını %10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak,

SÜRÜCÜYE:235,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 51/2-b :Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %30’dan % 50’ye (elli dahil) kadar aşmak,

SÜRÜCÜYE:488,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi 51/2-c :Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını %50’den fazla aşmak,

SÜRÜCÜYE:1.002,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

*ÖNEMLİ:Geriye doğru 1 yıl içinde toplamda 5 defa ihlal edildiğinde 1 yıl süre ile,

*Sürücübelgesi geri alınanların süresi sonunda psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanının muayenesi sonucunda sürücü belgesi almasına mani hali olmadığı anlaşılanlara bu Kanun kapsamında verilen trafik idari para cezalarının tahsil edilmiş olması şartıyla belgeleri iade edilir.

**Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde bu kapsamda sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilir.

***Belgesi iptal edilenlerin tekrar sürücü belgesi alabilmeleri için; sürücü kurslarına devam etmeleri ve yapılan sınavlarda başarılı olarak motorlu taşıt sürücüsü sertifikası almaları gerekir.

****Bu kişilerin sürücü kurslarında eğitime başlayabilmeleri için tabi tutulacakları psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesi sonucunda sürücülüğe engel hali bulunmadığını gösterir belgenin sürücü kursuna ibrazı zorunludur.

Ceza Maddesi 52/1-a:Aracın hızını,kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken,tepe üstlerine yaklaşırken,dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, darköprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:52/1-a:Aracın hızını,kavşaklara yaklaşırken,dönemeçlere girerken,tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve men fezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:52/1-b:Aracının hızını,aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:52/1-c: Diğer bir aracı izlerken, hızını kullandığı aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan yönetmelikte belirlenen güvenli mesafeyi bırakmamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,20 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:52/1-d:Kol ve grup halinde araç kullanırken,araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,15 Ceza Puanı

Ceza Maddesi:56/1-d:Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak,

SÜRÜCÜYE:108,00TL.Para Cezası,10 Ceza Puanı

İlgili yayın

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1