0216 232 20 19 0542 535 01 58 | Yardım | İletişim | S.s.s

ARAÇ HASAR TAZMİNATINI KİM ÖDER?

Tazminat Ödeme yükümlülüğü aracın sizin kusurlu olduğunuz veya tek taraflı yaptığınız kazalarda kendi Kaskonuz bulunup bulunmamasına veya size çarpıp kusurlu olan aracın
Trafik Sigortasının olup olmamasına göre değişmektedir.

Eğer Kaskonuz var ise; gerek tek taraflı yaptığınız kazalarda meydana gelen hasarları, gerekse iki veya çok taraflı ancak sizin kusurlu olarak yaptığınız kazalarda meydana gelen hasarları ödeme yükümlülüğü Kasko şirketine aittir. (Kapsam dışında olan durumlar hariçtir: Alkollü araç kullanma ve ehliyetsiz araç kullanma gibi)

2 veya daha çok taraflı kazalarda kazaya karışan başka bir aracın %100 kusurlu olması durumunda kusurlu olan aracın trafik sigortası hasar tazminatını ödemekle yükümlüdür.

ARAÇ HASAR TAZMİNATI NASIL BELİRLENİR?

Yukarıda detayı anlatıldığı üzere Sigorta Şirketi ödemeyi (hasar ödemelerini) kendi anlaşmalı servisine öder ve aracınızı en maliyetsiz (ucuz) şekilde tamir ettirir.  Ancak sigorta şirketleri onarımı ekonomik olarak daha uyguna mal etmek için kendi anlaşmalı sigorta eksperlerini hasarın tespitinde görevlendirerek hasar onarımının ekonomik olarak en uygun şekilde yapılması sağlar.

Hasarı belirlenmesinde Eksperlerin değerlendirmeleri çok önemlidir. Sigorta şirketine bağlı eksperler veya sigorta şirketlerinin anlaşmalı servisleri gibi taraflı olabilecek kişi veya şirketlerden ziyade bağımsız eksperlerce hesaplanan hasar tazminatı tutarları piyasadaki gerçek onarım tutarlarını yansıtmaktadır.

ilk olarak en uygun şekilde yapılması sağlar.  Hasarı belirlenmesinde Eksperlerin değerlendirmeleri çok önemlidir. Sigorta şirketine bağlı eksperler veya sigorta şirketlerinin anlaşmalı servisleri gibi taraflı olabilecek kişi veya şirketlerden ziyade bağımsız eksperlerce hesaplanan hasar tazminatı tutarları piyasadaki gerçek onarım tutarlarını yansıtmaktadır.

Bizimle iletişime geçin

Hızlı İletişim

ARAÇ HASAR TAZMİNATINDAKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Hasar tazminatı tutarının belirlenmesi ve/veya aracın gerektiği gibi onarımının yapılıp yapılmadığını denetlemek için bağımsız eksper tayin etme hakkınız bulunmaktadır.

Kanunen bağımsız eksper tarafından belirlenecek olan piyasa koşullarına göre gerçek hasar tazminatı tutarını sigortadan talep etme hakkınız bulunmaktadır. Sigorta şirketinden hasar tazminatını tahsil etmeniz, aracı onun istediği serviste ve istediği koşullarda yaptırmak zorunluluğunuz bulunmamaktadır. Dilerseniz aracınızın onarımını yapmayabilir, hasarlı haliyle satabilirsiniz.

GEÇMİŞ HASARLAR İLE İLGİLİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Aracınızın onarımı yapılıp teslim olsanız dahi, karşı tarafın kusurlu olup karşı tarafın trafik sigortasının anlaşmalı servisinde onarılan araçlarınızla ilgili Bağımsız eksper tarafından belirlenecek gerçek hasar tazminatı ile sigortanın belirlediği bedel arasında fark olması halinde kaza tarihinden itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde aracını satmış/devretmiş olsanız dahi fark başvurusu yapabilirsiniz.

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1