İnsan Kaynakları Başvuru Formu!

İnsan kaynakları departmanımız, şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda, çalışan ihtiyaçlarını belirleyerek nitelikli insan gücü istihdamını amaçlıyor.

Ekibimiz; çalışanlarımızın eğitim ve kariyerinin planlanması, motivasyonunun sağlanması, performansının takip edilerek değişime açık ve sürekli başarıya yönelik insanlar yetiştirilmesine yardımcı olmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Müşteri odaklı olmak,
Çalışanların ruh ve beden sağlığına önem vermek, iç paydaş memnuniyetini sağlamak,
Çevreye duyarlı olmak,
Güvenililik, şeffaflık, dürüstlük, çalışkanlık ve etik değerlere saygılı olmak,
Ekip ruhu ile çalışmak,
Bulunduğumuz pazara öncülük etmek,
Sürdürülebilir gelişim ve değişim odaklı olmak,
Takım ruhu ile başarıya odaklanmak, ortak amaç ve hedef birliğinde hareket etmek,

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1