0216 232 20 19 0542 535 01 58 | Yardım | İletişim | S.s.s

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

By: piasis

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Nasıl Yapılır?

Sigortacılık kanununa göre uyuşmazlıklar yaşamış olduğunuz sigorta kuruluşunu, Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye olması durumunda, başvuruda bulunduğunuz sigorta kuruluşu talebinizi tamamen veya kısmen reddetmiş ise ya da talebinize başvuru tarihinden itibaren 15 yasal iş günü içerisinde yazılı bir cevap ile geri dönüş sağlanmadıysa, başvuru formuyla birlikte ekindeki belgeler ile Komisyona bizzat veya posta yolu ile başvuruda bulunabilmektesiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu önüne her gelen uyuşmazlıkları mahkeme yoluna düşmeden kısa bir zaman aralığında çözerek taraflar için büyük avantaj sağlamış olur. Önemli bir konuyu belirtmek isteriz. Sigorta Tahkim Komisyonuna yapılmış olan başvuru ihtiyari nitelikte olup mahkemeye ya da komisyona başvuru yapmak tercihe kalmış bir durumdur. Bu durumda kesinlikle bir avukattan yardım almalısınız.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?

5684 Sayılı Kanun m. 30/1. Maddesine göre Sigorta tahkim sistemine üye olmuş olan kuruluşlarla uyuşmazlığa düşmüş kişi, uyuşmazlığın konusu sözleşmede özel bir hüküm olmasa da tahkim metotlarından faydalanabilmektedir. Komisyona başvuru yapabilmesi için sigorta şirketinin Sigorta Tahkim Komisyonuna üye olması gerekmektedir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Hangi Konularda Başvuru Yapılabilir

Komisyona üyeliği bulunan sigorta kuruluşuyla sigorta sözleşmesinden kaynaklanmakta olan uyuşmazlıklar ve Güvence Hesabına karşın ileri sürülmüş talepler için başvuru yapmak mümkündür. Komisyona başvuruda bulunmadan hemen öncesinde ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuruda bulunmak zorunludur. İlgili sigorta talebe olumsuz bir cevap ile dönüş yapması veya 15 iş günü (Trafik sigortasında 15 gün) içinde cevap verilmemişse Komisyona başvuru yapılabilir. Sigorta Tahkim Komisyonunun dışında mahkemeye başvuru yapılacak olması halinde tekrar sigorta şirketine yazılı bir şekilde başvurulması gerekir.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru Şartları ve Başvuru Ücretleri

Komisyona yapacağınız başvuru ihtiyari bir nitelikte olup aynı konu ile ilgili hem mahkemeye hem de komisyona başvuru yapabilmek mümkün olmaz. Bu durumdaysa derdestlik söz konusu olur. Birden fazla başvuru yapılmasının hukuki bir yararı bulunmamaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak olan başvurularda, başvuru ücretinin kesinlikle yatırılmış olması gerekmektedir.

5.000 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklara 100 TL,

(5.001- 10.000) TL arasındaki uyuşmazlıklara 250 TL

(10.001-20.000) TL arasındaki uyuşmazlıklara 350 TL

(5.001- 10.000) TL arasındaki uyuşmazlıklara 250 TL,

(10.001-20.000) TL arasındaki uyuşmazlıklara 350 TL

20.000 TL’nin üzerindeki uyuşmazlıklara 350 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık tutarının %1,5’u tutarındaki bedelinin başvuru ücreti olarak ödenmesi gerekir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuruda Eklenmesi Gerekli Evraklar Nelerdir

Başvuruda bulunacaklar, www.piasis.com adresinden temin edecekleri başvuru formlarını doldurduktan hemen sonra başvurularını ıslak imza olacak şekilde yapmaları gerekir. Tahkime dair Yönetmeliğin 16. Maddesi uyarınca komisyona yapılacak olan başvuruların kesinlikle başvuru formuyla yapılması gerekir. Sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvuru yaptıktan hemen sonra ilgili sigorta şirketinden gönderilmiş olan cevap yazısının başvuru evraklarının arasına eklenmesi gerekir. Sigorta kuruluşunun başvuruya karşın 15 günün içerisinde cevapsız kalması halindeyse sigorta kuruluşuna başvuru yapıldığını kanıtlayan belgenin başvuru evraklarının arasına eklenmesi gerekir. Başvurunuzun kişisel olarak yapılması halinde başvuru formuna geçerli bir kimlik belgesi ya da kimliğinizi ispatlanabilecek bir belge fotokopisi eklenmesi gerekir. Talebiniz Avukat aracılığı ile yapılacaksa başvurularda vekaletnamenin de eklenmesi gerekir. Tekrar başvuru evrakları arasına sigorta kuruluşuyla imzalanan sigorta sözleşmesi (poliçesi) ile talebe ilişkin diğer belgelerin de eklenmesi gerekir. Son olarak da başvurunun ücreti başvuru öncesinde yatırılması gerektiğinden dolayı, başvuru ücretinin yatırıldığını gösteren banka makbuzunun da başvuru evraklarına eklenmesi gerekir.

Sigorta Tahkim Komisyonu Kararına İtiraz Edilebilir mi?

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu m. 30/12 maddesine göre Sigorta Tahkim Komisyonu kararına karşın itiraz yoluna başvuru süresi, başvuru ücreti, komisyonun hangi kararlarına itiraz edilebileceği, itiraz üzerine temyize başvuru yoluyla ilgili tüm bu maddeler düzenlenmiştir. Beş bin Türk Lirasının altındaki uyuşmazlıklar hakkında verilmiş olan hakemin kararları muhakkaktır. Beş bin Türk Lirası ve daha üzerindeki uyuşmazlıklar hakkında verilmiş olan hakemin kararlarına karşın kararın Komisyonca ilgiliye bildiriminden itibaren on gün içerisinde bir defaya mahsus olmak şartı ile Komisyon nezdinde itiraz edilebilir. İtirazın üzerine kararı incelemek üzere komisyon tarafından İtiraz Hakem Heyeti listesinden seçilerek oluşturulmuş 3 kişilik İtiraz Hakem Heyetine dosya tevdi edilerek iki aylık yasal süre içinde bir karara bağlanacaktır. Komisyon kararına tarafların itiraz etmedikleri durumlardaysa on günlük olan itiraz süresinin bitiminde karar kesinleşecektir. 5684 Sayılı Kanun’un m. 30/12’de belirtildiği üzere, uyuşmazlık tutarının kırk bin Türk Lirasından fazla olduğu durumlardaysa itirazın üzerine verilen kararlar için Temyiz yoluna gidilebilmektedir. Temyize ilişkin usuller ve esaslar HMK hükümlerine göre uygulanacaktır. Genel olarak Sigorta uyuşmazlıklarında Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılmış olan başvuru nihayetinde hızlı kararlar alınması sebebi ile sigortalıya avantaj sağlar. Sigorta Tahkim Komisyonu’nunca yapılmakta olan işlem niteliği gereği bir yargı eylemidir. Sigortalının hak kaybına uğramaması bakımından Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda avukat aracılığıyla başvuru yapılması daha iyi olacaktır.

İlgili yayın

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1