0216 232 20 19 0542 535 01 58 | Yardım | İletişim | S.s.s

TRAFİK SİGORTASI KAPSAMINDA TAZMİNAT ve HASARLAR NASIL ÖDENİR?

By: piasis

Zorunlu trafik sigortası, birçok sigorta türünden farklı olarak, kaza sonucunda sigortalının kendisinde ve aracında oluşabilecek hasarları güvence altına almıyor. Trafik sigortası, sigortalı aracın neden olduğu kazalar için, zarara uğrayan kişinin kusur oranına göre tazminat ödemesi yapıyor. Örneğin; bir kaza anında taraflardan biri %20, diğeri %80 oranında kusurluysa, her iki taraf kusuru oranında karşı tarafın hasarını ödüyor. Kişiler kusurları sonucu kendilerinde veya araçlarında oluşan hasarlarını kendileri karşılıyor. Trafik sigortası bir sorumluluk sigortası olarak karşımıza çıkıyor.

Trafik Sigortası Teminatları

Zorunlu trafik sigortasına sahip aracın bir kazaya karışması durumunda maddi hasar, sağlık giderleri, sakatlanma ve ölüm olmak üzere 3 temel teminat, poliçe limitlerine ve zarar görenlerin haklılık payına göre çeşitli oranlarda sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Bu 3 teminat kapsamında trafik sigortasının hangi durumlarda ödeme yapar web sitemizden  öğrenebilirsiniz. Trafik sigortası ödeme koşulları da poliçenizde yer alan teminatlar çerçevesinde oluşturuluyor. Sigorta şirketinin karşılayacağı hasarlar, her zaman teminat limitleri dahilindedir. Trafik sigortası zorunlu olduğundan kapsamında bütün sigorta şirketleri aynı teminat ve limitleri kullanır. Standart teminat limitlerinde bir farklılaşmaya gitmek mümkün değildir. Poliçenize ek hizmetler dahil ettiyseniz, farklı teminatlardan faydalanabilirsiniz.

Hasar Bedeli, Trafik Sigortası Teminat Limitlerini Aşarsa Ne Olur?

Araç sahiplerinin en çok sorduğu sorulardan biri kaza sonucunda oluşacak hasarın toplamı trafik sigortası ödeme limitlerini aşarsa ödemelerin nasıl yapılacağı konusudur. Oluşan hasarın sigorta limitlerini aşması halinde, kalan zararın ödenmesi sigorta ettirenin sorumluluğundadır. Eğer trafik veya kasko sigortanıza ek olarak yaptırdığınız İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortanız varsa, trafik sigortanızın limitlerini aşan bir hasar söz konusu olduğunda devreye girer ve kapsamına göre maddi, bedensel ve hatta manevi tazminat taleplerini karşılayabilir. İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası’nın avantajları nedir öğrenmek için ilgili sayfamızı ziyaret edin.

Trafik Sigortasında Tazminat Kaç Gün İçerisinde Ödenir?

Herhangi bir hasar durumunda, sigorta teminatları kapsamında tazminatın en kısa sürede ödenebilmesi için hasar ile ilgili belgelerin sigorta şirketine ya da ekspere  doğrudan ulaştırılması gerekir. Zarara uğrayan kişi kazaya ait belgeleri sigorta şirketine ilettiği andan itibaren trafik sigortası tazminat ödeme süresi 8 iş günüdür. Sigorta poliçesinde yer alan teminat limitlerine uygun olarak ödeme yapılır. Araca ait hasarla birlikte yaralı olunması halinde ortaya çıkan muayene ve tedavi masrafları da karşılanır. Son dönemde en çok aldığımız  sorudan biri de “hayvanlara kaza ile çarpınca veteriner masraflarının karşılanıp karşılanmadığı” oluyor.

Sigorta Şirketi Tarafından Tazminat ve Giderler Nasıl Ödenir?

Sigortacı; kaza ve zararın tespit edilmesini sağlayan gerekli belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten sonra 8 iş günü içinde hak sahibine tazminat, hastane ve tedavi giderlerini öder. Hasar durumunda sigortacı, sigortalının vekili olduğundan hareketle, üçüncü kişilerle doğrudan temasa geçme ve anlaşma hakkında sahiptir. Sigortalı, tazminat talebini kabul etmeye yetkili değildir. Bu sebeple, sigortacının yazılı izni olmadıkça, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunmamalıdır. Herhangi bir hasar durumda, sigorta teminatları kapsamında tazminatın en kısa sürede ödenebilmesi için trafik sigortası hasar ödeme şartları yerine getirilmeli hasar ile ilgili belgeler sigorta şirketine ya da ekspere iletilmelidir.

Hasar dosyanız ile ilgili evraklar sigorta şirketine ulaştıktan sonra dosya poliçeniz çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Talep ettiğiniz hasar veya tazminat trafik sigortası genel şartları kapsamında ise dosyanız için onay verilir. Şayet, poliçeniz kapsamına girmeyen bir durum var ise reddedilir. Doğru şekilde yapılan başvurular sonucunda başvurudan çok kısa süre sonra tazminat alınabiliyor. Herhangi bir uyuşmazlık durumunda dava açma hakkı da bulunuyor.

 

Sigorta Şirketi Tarafından Tazminat ve Giderler Nasıl Ödenir?

Trafik sigortası genel şartları kapsamında sigorta şirketi trafik kazası sigorta tazminatı ve giderlerin ödenmesi maddesinde 3 konuya değinmiştir:

 1.  Aracın hasar görmesi halinde onarımı:
 • Hasar halinde, hasar gören parçanın onarımı mümkün değilse, eşdeğer parça ya da ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişimi mümkün değilse orijinali ile değiştirilir.
 • Kaza tarihine göre model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parçanın orijinali bulunamazsa, eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir.
 • Bunun sonucunda araçta bir değer artışı meydana gelse bile sigorta şirketi bu değer farkını tazminat miktarından kesinlikle düşemez.
 • Eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen parça ile onarım mümkün olduğu halde, sigorta şirketinden onayı almadan orijinal parça ile onarım sağlanmamalı. Şayet böyle bir durum olursa sigorta şirketinin sorumluluğu, kaza tarihi itibariyle benzer hasarlardaki eşdeğer parça ile onarım bedeliyle sınırlıdır.
 • Sigortalı aracın sahibi aracını dilediği serviste yaptırabilir. Bu durumda sigorta şirketi, araç kaza tarihi itibariyle anlaşmalı olduğu serviste onarılsaydı uygulanacak parça, tedarik, işçilik ve diğer hususlara göre belirlenecek bedele istinaden ödeme yapabilir.

 

 1.  Aracın onarılamaz bir halde olması:
 • Aracın onarım kabul etmez bir hale geldiği eksper raporuyla tespit edilirse, araç “pert” olmuş sayılır. Bu durumda, hurda tescil belgesi sigortacıya gösterdikten

sonra tazminat ödenir. Onarım masraflarının aracın kazanın gerçekleştiği tarihteki değerini aşması ve eksper raporu ile aracın onarılmaz hale geldiği tespit edilmesi durumunda, araç tam hasara uğramış yani pert olmuş sayılır. Bu durumda, aracın hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi veya trafikten çekilmiştir belgesi sigorta şirketine ibraz edildiğinde tazminat ödenir.

 

 1.  Dava açılması durumu:
 • Dava açılması halinde, sigortacı dava masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür.
 • Dava sonucunda hükmolunan tazminat trafik sigortası poliçesinin kapsadığı teminat bedelini geçerse, sigortacı bu masrafları sigorta bedelinin tazminata oranına göre öder.

 

Araç sahipleri karşı tarafın hasarını, kusur oranına göre karşılıyor. Tazminatın sigorta bedelini geçmesi durumunda, sigorta şirketi sigorta bedelini tazminat oranına göre ödüyor. İşlemlerin başlaması için gerekli belgelerin sigorta şirketine iletilmemesi durumunda, hasar karşılığında talep edilen trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi de gecikecektir. Bu nedenle belgelerin eksiksiz olması ve sigorta şirketine zaman kaybetmeden verilmesi büyük önem arz ediyor. Tüm tazminat ödemeleri trafik sigortanızın teminat limitleri ile sınırlı olduğunu unutmamalısınız.

Kazada Karşı Tarafın Trafik Sigortası Yoksa Ne Yapılmalı?

Yaşanan trafik kazasında kusurlu olan araç eğer zorunlu trafik sigortasına sahip değilse, kusurlu olmayan tarafın hasarını bireysel olarak ödemekle yükümlüdür. Kaza sırasında eğer siz ya da araçtaki kişiler ölüm veya sakatlanma gibi bir bedensel zarara uğrarsa atılabilecek ikinci adım devletin açtığı Güvence Hesabı’ndan tazminat istemektir. Bu hesap, zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçların yaptıkları kazalarda ya da kazayı yapan aracın tespit edilemediği durumlarda, zarar gören araç sahiplerini korumak için açılmıştır. Şayet size çarpan aracın zorunlu trafik sigortasının olmaması halinde, kazada kusuru bulunmayan araç sahibiyle onunla birliktekilerin bedensel olarak gördüğü zararlar bu hesaptan tazmin edilir.
Aracınızda trafik sigortası olmaması size çok büyük maddi külfetler yükleyebilir bu nedenle zorunlu trafik sigortasınız olmadan kesinlikle trafiğe çıkmamalısınız. Bir trafik kazası esnasında size çarpan aracın sigortası olmadığını anladıysanız, derhal polise ihbarda bulunmalısınız. Sigortasız bir araç ile trafiğe çıkmak kanunlar çerçevesinde de suçtur. Polise bildirim yapmanız hasar

İlgili yayın

Bize WhatsApp'tan ulaşın
1